Hopp til innhold

Starte på prøve?

For å dokumentere resultatet av avlsarbeid, er det viktig at flest mulig hygen kommer til start på jaktprøver. Jager din hund greit, og presterer loser av brukbar lengde, er det ingen grunn til å la vær.

På separate åpenprøver avtaler du selv tid og sted med en dommer. Du kan enten henvende deg til din lokale harehundklubb, eller ta kontakt med dommer direkte. Påmelding skjer enklest på web, til den harehundklubb som din dommer tilhører. Link her: terminlister prøver

Harehundprøver foregår akkurat som en trenings/jaktdag, men uten felling. Hunden slippes, og får arbeide i søk, fot og forhåpentligvis los. Så er det dommerens jobb å vurdere arbeidet, samt telle losminutter. Kravene er 60 min for 3pr, 90 for 2pr, og 120 for 1pr.

Fullt regelverk kan du lese her: prøveregler