Hopp til innhold

Hygendagen

Hygendagen er "rasemesterskap" arrangert slik at deltakerne melder på separat åpenprøve på dato fastsatt av styret. Datoen blir annonsert i god tid.

Hygendagen 2020

Styret har i år valgt å gjøre noen endringer fra tidligere år. Vi har satt av en hel uke til Hygendagen/uke hvor man kan stille samme hund opp til 2 ganger og beste resultat blir gjeldend. Se regler nedenfor.

Avvikles uke 45. (2 nov t.o.m. 8 nov)

Regler for avvikling av Hygendagen 2020:
> Eier melder selv opp hunden til prøve. Samme hund kan stille inntil 2 dager. Disse to dagene forhåndsregistreres senest dagen før prøvestart og meldes til Asbjørn i Hygenringens styre. Start på DM teller med. Prøvedag med høyest poengsum teller.
> Eier skaffer selv prøvedommer og melder på til prøve i ønsket terreng.
> Har man flere hunder er det fritt til å stille så mange man ønsker (max 2 starter pr hund).
> Hunden kan stille i klasser, alt etter tidligere meritter (se nedenfor). Dette oppgis ved påmelding.
> Eier kan selv bestemme om hunden skal stille i reveklasse, etter endt jaktprøvedag.
> Eier skaffer selv prøvedommer og melder på til prøve i ønsket terreng.
> Vinner av Hygendagen er den best premierte hunden som bedømmes på hare.

Klasseindeling

Klasse 1:          Umeritterte hunder som ikke har oppnådd jaktpremie tidligere
Klasse 2:          Premierte hunder som ikke har oppnådd JCH
Klasse 3:          Championhunder
Klasse 4:          Reveklasse

Påmelding skal skje på SMS, mail eller messenger til:       
Asbjørn Bjelland     
Telefon:          913 03701
Mail:               as-olaf@online.no