Hopp til innhold

Hanhundliste

.

Hb Pan, NO48433/15
Kull nr 155519
 
Stamtavle/dogweb 

Eier: Tobias Birkeland  Tlf: 41268963
Jaktpremieringer:
1x2 ÅP, 1x3 ÅP
Utstillingspremieringer:
G.jk
Tidligere kull:Jaktpremierte søsken:
Hb Gulsjødronninga Bella
Jaktpremierte avkom:Rasespesifikke data:
Kn Hero, NO55925/18
Kull nr. 187670

Stamtavle/dogweb 

Eier: Martin Johannessen 
Tlf: xxx
Jaktpremiering:
1x1 ÅP
Utstillingspremiering:
Ck, BIR
Tidligere kull:
Nei
Jaktpremierte søsken:
Nei
Jaktpremierte avkom:Rasespesifikk data:
Nuch Njch Elias, NO44969/12
Kull nr. 124357

Stamtavle/dogweb 

Eier:
Monica Olsson
Jaktpremieringer:
Champion
Utstillingspremiering:
Champion
Tidligere kull:
2017: 3 valper u. Vivi
2018: 3 valper u. Much Driva
Jaktpremierte søsken:
Nuch Njch Janka
Nuch Winni
Molly
Jaktpremierte avkom:
Nei
Rasespesifikk data:
1/16 dunker
1/16 finsk støver
NUch EUW-15 Gulsjølia's Odin
NO46126/11
Kull nr. 114706

Stamtavle/dogweb

Eier:Iver Bartnes, Brandbu, 
Tlf: 99741462
jaktpremieringer:
1 ÅP
Utstillingspremiering:
champion
Tidligere kull:
Kvitmåsan's Nemi
Krysset med gotlandsstøver
Jaktpremierte søsken:
Gulsjølia's Tara O'hara
Gulsjølia's Cita
Jaktpremierte avkom:
Ja
Rasespesifikke data:
NUch NJch Pondus av Holmerud
NO58650/10
Kull nr. 108790 

Stamtavle/dogweb 

Eier: Karl Ole Solberg, Skiptvet 
Tlf: 95937503
Jaktpremieringer:
Champion
Utstillingspremiering:
Champion
Tidligere kull:
NJch Frøya NO32585/11
Silva NO59182/10
Jaktpremierte søsken:
NJch Kira av Holmerud
Rusken av Holmerud
Lara av Holmerud
Jaktpremierte avkom:
Ja
Rasespesifikk data:
NUch Tor, NO49637/13
Kull nr. 135949

Stamtavle/dogweb 

Eier: Sigurd Bostad
Tlf:90765166
Jaktpremieringer:
2x1Åp, 2x3 Åp, 1x3Ep, 1x1Ep
Utstillingspremieringer:
champion
Tidligere kull:Jaktpremierte søsken:
Ronja, Zita, Nero
Jaktpremierte avkom:Rasespesifikke data:
NUch NJch RR Rambo, NO40477/13
Kull nr. 133222 

Stamtavle/dogweb 

Eier: Andre Orderud
Tlf: 45390569
Jaktpremieringer:
Champion, 1pr rev
Utstillingspremieringer:
Tidligere kull:Jaktpremierte søsken:
Baro
Jaktpremierte avkom:Rasespesifikke data:
NUch NJch AN Linus,NO50553/13
Kull nr. 136222  

Stamtavle/dogweb 

Eier: Boye Ølstøren
Tlf: 95065650
Jaktpremieringer:
Champion
Utstillingspremieringer:
Champion
Tidligere kull:Jaktpremierte søsken:
Jaktpremierte avkom:Rasespesifikke data:
Hero, NO52756/12
Kull nr. 126700

Stamtavle/dogweb 

Eier: Øystein Smerud
Tlf: 48182363
Jaktpremieringer:
2x1Åp
Utstillingspremieringer:
G.Ak
Tidligere kull:
Donnie av Holmerud, 2019
Jaktpremierte søsken:
Jaktpremierte avkom:Rasespesifikke data:
1/8 finsk
Tirich-mir's Mio, NO44483/13
Kull nr. 134357  

Stamtavle/dogweb

Eier: Peter Olsson
Tlf: (N)+47 48855194 (S) +46 705316667
Jaktpremieringer:
2x1 ÅP
Utstillingspremieringer:
Champion
Tidligere kull:
Klara, 2019
Jaktpremierte søsken:
Milli
Jaktpremierte avkom:Rasespesifikke data:
Gulsjølia's Mikke, NO48300/13
Kull nr. 135478

Stamtavle/dogweb

Eier: John Anders og Anna Nesbakken Tlf: 91911744
Jaktpremieringer:
Champion
Utstillingspremieringer:
VG
Tidligere kull:
Hera av Holmerud, Molly
Jaktpremierte søsken:
Gulsjølia's Fenja
Jaktpremierte avkom:
Ja
Rasespesifikke data:
NUch Arkus, NO48818/12
Kull nr. 125516

Stamtavle/dogweb

Eier: Stian Aune
Tlf: 46950514
Jaktpremieringer:
2x1 ÅP, 1x2 EP
Utstillingspremieringer:
Champion
Tidligere kull:Jaktpremierte søsken:
Ch Tyra
Jaktpremierte avkom:Rasespesifikke data:
Balder, NO52344/15
Kull nr. 556851


Stamtavle/dogweb

Eier: Stine Johansen 
Jaktpremieringer:Utstillingspremieringer:
CK, BIR
Tidligere kull:Jaktpremierte søsken:
Jaktpremierte avkom:Rasespesifikke data:
Fantomet, NO40844/14
Kull nr. 143347  

Stamtavle/dogweb

Eier: Jørgen Nordby
Tlf: 95982845
Jaktpremieringer:
1x3ÅP
Utstillingspremieringer:
Fullcertet
Tidligere kull:Jaktpremierte søsken:
Tod, Sirkeline
Jaktpremierte avkom:Rasespesifikke data:
Kviknelia's Rambo, NO44726/15
Kull nr. 154524  
  
Stamtavle/dogweb

Eier: Lars Trehjørningen
Tlf: 95148632
Jaktpremieringer:
1x1ÅP
Utstillingspremieringer:
Exc
Tidligere kull:Jaktpremierte søsken:
Kviknelia's Snuppi
Jaktpremierte avkom:Rasespesifikke data:
NUch NJch Baro, NO40476/13
Kull nr. 133222  

Stamtavle/dogweb

Eier: Bjørn Limbodal
Tlf: 98494876
Jaktpremieringer:
Champion
Utstillingspremieringer:
Champion
Tidligere kull:Jaktpremierte søsken:
Ch Rambo
Jaktpremierte avkom:Rasespesifikke data: