Hopp til innhold

Tiden nærmer seg for årets store begivenhet - Hygendagen. I år er det lagt opp til et litt annet opplegg som vi håper vil gjøre det litt lettere å avvikle dagen og at vi får jevnet ut litt ulikheter, med tanke på at vi har satt av en hel uke hvor man selv kan velge når man stiller på prøve.

Se mer på: https://www.hygenringen.com/hygendagen/

Påmelding skal skje på SMS, mail eller messenger til:       
Asbjørn Bjelland     
Telefon:          913 03701
Mail:               as-olaf@online.no    


Vi har mottatt den triste beskjed at Hans Bringsdal gitt bort natt til onsdag den 12. august, 86 år gammel. Hans ble født 1934 på gården Stoveland i Holum kommune, hvor han tilbrakte alle sine leveår. Hans var gårdbruker og drev med korn, poteter og skogsdrift.


Hans var en nestor i harehund miljøet på Sørlandet og en pådriver for utviklingen av Hygenhund. Han har hatt verv som leder av Sørlandets Harehundklubb og vært medlem og leder av avlsrådet for Hygen i mer enn 10 år. Hans ble æresmedlem av Hygenringen for sitt store engasjement for rasen og ringen. Et av de største øyeblikkene i Hans sitt liv, som hundemann, var nok det å vinne NM i Nordmarka 1982 med Diana X. Det er ikke mange som har drevet frem flere UCH/NDCH hunder enn Hans.


En kommer heller ikke utenom Hans sine bravader på friidrettsbanen. Særlig baneløping. Han konkurrerte med de beste på Sørlandet, og var i toppen.


Hans var ikke «skuddredd» for å stå opp for sine meninger, og han var glødende opptatt av Hygenrasens ve og vel. Dette kom også tydelig frem da Kenneth og jeg besøkte han i mars i år, for å lage et portrett intervju. Han gledet seg stort over den glød som var i ringen, og over alle nye Hygen eiere som er kommet til. Hans etterlater seg et tomrom i harehund miljøet når han nå har gått bort.


Takk for den jobb du har lagt ned for å bevare Hygenrasen.
Vi lyser fred over Hans minne, og sender våre kondolanser til familien!

Hygenringen
Asbjørn Bjelland

Hans Bringsdal og Diana X som NM vinner i Nordmarka i 1986.

Hygensamlingen og årsmøtet var i 2020 lagt til Steinvik Camping ved Moelv. Vi var priset med godt vær – kanskje for varmt for de firbente, men med Mjøsa i nærhetene og skygge mellom trærne gikk det fint. Mange møtte opp allerede fredag den 19. og det ble fort god stemning og mye hundeprat. På lørdag dukket det opp enda fler og spesielt hyggelig var det at mange av våre nye medlemmer og hygeneiere dukke opp. Det er godt å se at det gror i rekkene. Utover dagen på lørdag ble hunder og eiere behørig premiert for innsatsen i sesongen 2019/20. Guttorm Bilstad med Tyra stakk av med premien for årets hygenhund og Bjørn Jakobsen med Molly mottok prisen for årets unghund. Da utstillingen til Hedmark Harehundklubb var avlyst, hadde Bjørn Roald sagt seg villig til å foreta en uoffisiell bedømmelse av hundene som var tilstede. Mye bra hunder og det ser lovende ut for rasen. Senere på lørdag ble det avholdt årsmøte og deretter var det grilling og hyggelig samvær utover kvelden og inn i de små timer.


Styret takker alle for fremmøte og vi ses til neste år.

Hygenringens treff og årsmøte er vel overstått, og strålende gjennomført. Referat vil komme under "dokument/referat.

Som annonsert ble det trukket en Garmin T5 peiler på alle starter på jaktprøver. Vinner ble Boye Ølstøren.

_______________________

Det er gjennomført tre paringer. Se "aktuelle kull" under fanen "valper" Her er det muligheter for å skaffe seg en topp valp!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG SAMLING I HYGENRINGEN 2020

Hygenringen avholder årsmøte og samling på Steinvik Camping ved Hamar lørdag 20 juni 2020.

Kontakt Steinvik Camping for bestilling av hytte/bobil eller vogn.

Adresse: Kastbakkvegen 5, 2390 MoelvTelefon: (+47) 623 67 228

Epost: info@steinvikcamping.no

Agenda for helgen

Fredag 19.6. Oppmøte og hyggelig samvær for de som ønsker

Lørdag 20.6.

Kl. 12 Aktiviteter for barn

Kl. 14 Utdeling av premier og utmerkelser

Kl. 15 Vising av hunder. Det oppfordres til å ta med hund selv om det ikke er utstilling. Bjørn Roald vil gi en «uformell» bedømming av de fremmøtte.

Særlig viktig at dere med valper og unghunder viser frem hundene.

Kl. 17 Årsmøte

Kl. 19 Grilling og sosialt samvær.

Dere tar selv med grillmat og drikke. Marion lager tilbehør til grillmaten.

Fint om flest mulig kan ta med gevinst til lotteriet. Vi har Vips.

Saksliste til årsmøtet:

1. Åpning. Godkjenne innkalling. Valg av møteleder og referent.
2. Valg av 2 personer til å undertegne årsmøteprotokollen.
3. Behandle årsberetningen for 2019.
4. Behandle regnskapet for 2019. (vedlegg)
5. Budsjett for 2020. (Vedlegg)
6. Fastsette kontingent for 2021.
7. Behandle innkomne forslag