Hopp til innhold

Hygenpokalen

Ting begynner å falle på plass og styret setter stor pris på at Vestfold Harehundklubb har påtatt seg arrangementet for oss. Dette blir en vinterprøve og vi får håpe at værgudene er med oss og at det ikke blir for store snømengder. Det kan bli en hyggelig prøvehelg med sosialt samvær i tillegg.

Prøven
Prøven går i helgen 7 og 8 januar 2023.
Hygenringen har fått reservert 10 plasser
Stamkvarter blir Brufoss Hyttesenter - deltagere bestiller selv hytter.
Intern forhåndspåmelding innen 15.12. til Jørn Veisten i styret på mail: jo-veist@online.no eller telefon / SMS til 97073795 (fristen er satt for at vi kan gjøre en rangering hvis det blir overtegning).

Ved overtegning er prioriteringen som følger:  
- Hunder med 2 x 1ÅP (eldre foran yngre)
- Hunder med NJCH (yngre foran eldre)
- 1 x 1ÅP (yngre foran eldre)

Dommere
Hygenringen må bidra med 5-6 dommere for å få gjennomført arrangementet, noe som må være i alles interesse for at vi skal lykkes nå og i fremtidige arrangement. Dommere får som på ordinære eliteprøver, dekket kost og losji. I tillegg dekker Hygenringen kjøregodtgjørelse med kr 2.- pr km. De som krever kjøregodtgjørelse må selv melde fra til kasserer. Det forutsettes at dommer fra samme distrikt kjører sammen.
Dommere som vil bidra med å dømme, melder inn på post@hygenringen.com eller Willy Jensen på telefon / SMS til 90758864